گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر و ۹ شیوه فوق سری آن

گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر

 

گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر

گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر و ۹ شیوه فوق سری آن

اگر رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد حتی با انقضای مدت اجاره بازهم موجر حق تخلیه محل تجاری را ندارد.

مکان های تجاری و مغازه هایی که در اجاره مستاجر هستند و مشمول قانون اجاره سال ۱۳۵۶ هستند یک ویژگی ممتازی که دارند وجود حقی بنام <حق کسب و پیشه و تجارت> که یک سپر امنیتی را دور محل کسب و کار مستاجر ایجاد می کند که مالک آن محل یعنی موجر به جز موارد قانونی پیش بینی شده حق فسخ و یا تخلیه آن محل را ندارد.

هرچند وضعیت مستاجرینی که دارای حق کسب و پیشه هستند در موقعیت برتری نسبت به سایر مستاجرینی است که فاقد چنین امتیازی هستند، اما نباید از مواردی که باعث تخلیه محل استیجاری آنها می شود نباید غافل بود.

حتما بخوانید : اجاره به شرط تملیک چیست؟

این ۹ مورد فوق سری برای گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر کدامند؟

در موارد زیر موجر که همان مالک محل تجاری است حسب مورد می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم برای

برای گرفتن حکم تخلیه سرقفلی و فسخ اجاره و یا تخلیه را بخواهد، در این صورت دادگاه ضمن بررسی اگر درخواست را وارد دانست ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه محل مورد اجاره را صادر می کند. فرقی نمی کند که آن مکان در تصرف خود مستاجر است و یا هر شخص دیگری. در هر حال حکم اجرا و محل تجاری تخلیه خواهد شد.

حتما بخوانید : فرق سرقفلی با حق کسب و پیشه – سرقفلی را قورت بده!

 ۹ مورد گرفتن حکم تخلیه سرقفلی توسط موجر عبارتند از:

اشتراک گذاری این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید