عواقب و مشکلات احتمالی تحویل ملک به خریدار قبل از تنظیم سند رسمی چیست؟

مشکلات تحویل ملک قبل از تنظیم سند

مشکلات تحویل ملک
مشکلات تحویل ملک

مقدمه

در ابتدای تنظیم معامله معمولاً همه چیز خوب پیش می رود و تمام هم و غم طرفین بر سر ثمن معامله است. اما طرفین کمتر توجهی به مفاد تعهدات خود در مقابل یکدیگر دارند و می شود گفت اصلاً تا زمانی که مشکل و اختلافی بین آنها واقع نشود به قرارداد فی ما بین توجه نمی کنند.

ادامه مطلبعواقب و مشکلات احتمالی تحویل ملک به خریدار قبل از تنظیم سند رسمی چیست؟