فسخ مبایعه نامه

امکان فسخ مبایعه نامه و شایعه و تصورات اشتباه درباره آن

امکان فسخ مبایعه نامه امکان فسخ مبایعه نامه و شایعه و تصورات اشتباه درباره آن برخی شایعات درباره قراردادهای ملکی باعث شده که طرفین معاملات تصورات اشتباهی را در خصوص امکان فسخ مبایعه نامه داشته باشند. این شایعات گاهی آنقدر گسترده است که حتی در جلسات مشاوره وقتی پرده از برداشت و تصور اشتباه آنها برداشته می­شود اما باز هم تردید دارند که مبادا شایعات درست باشد!؟ یکی از همین شایعات درباره امکان فسخ مبایعه­ نامه ­های …

ادامه مطلبامکان فسخ مبایعه نامه و شایعه و تصورات اشتباه درباره آن

فسخ مبایعه نامه

از معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت!؟

فسخ مبایعه نامه   از معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت خریدن ملک با هر کاربری وقتی قطعی و نهایی می­شود که پس از امضای قرارداد یا همان مبایعه­ نامه به هیچ طریق امکان فسخ مبایعه­ نامه و انحلال آن فراهم نباشد. در بعضی از مبایعه­ نامه­ های خرید خانه و آپارتمان دیده می­شود که خریدار تا قبل از محضر و تنظیم سند رسمی انتقال ملک تا ۸۵ درصد کل ثمن معامله را پرداخته است اما …

ادامه مطلباز معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت!؟