تعریف تفکیک ، تعریف افراز ، تفکیک چیست؟ ، افراز چیست؟ ، فرق افراز و تفکیک چیست؟

۴ فرق اساسی افراز و تفکیک املاک

تعریف تفکیک و تعریف افراز     تعریف تفکیک تفکیک چیست؟ تعریف تفکیک یعنی تقسیم مال غیرمنقول (مثل زمین) به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، اگر مالک یا مالکان یک زمینی که مساحت آن  ۲ هزار مترمربع است، زمین فوق را به قطعات ۲۰۰  متری تقسیم بکنند در عرف ثبتی گفته می‌شود، آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است. البته لازم نیست مساحت قطعات تفکیکی برابر باشد حتی اگر برخی قطعات کوچکتر و یا بزرگتر …

ادامه مطلب۴ فرق اساسی افراز و تفکیک املاک