عقد اجاره

عقد اجاره و سه ویژگی ممتاز آن چیست؟

عقد اجاره چیست ؟   تعریف عقد اجاره – عقد اجاره چیست ؟ اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. مثلاً با امضای اجاره نامه، مستاجر در مدت اجاره مالک منافع بعنی حق استاده از محل استیجاری می شود و بسته به کاربری ملک می تواند از منافع آن برای سکونت و یا کسب و کار و غیره استفاده بکند. حتما بخوانید : شیوه تخلیه املاک مشاعی اجاره ای سه …

ادامه مطلبعقد اجاره و سه ویژگی ممتاز آن چیست؟