چهار ستون اصلی اجاره نامه تان را بشناسید

چهار ستون اصلی اجاره نامه تان را بشناسید

 

هر وقت مالک به ملک اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره در شرایط قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ملک خودش را به شخص اجاره می دهد، انتظار دارد که پس از پایان مدت اجاره و در صورت عدم تمدید مدت آن، مستاجر ملک را تخلیه کند و آن را به موجر تحویل بدهد.

گاهی به دلیل مشکلات مالی و یا افزایش اجاره بهاء مستاجر نمی تواند ملک استیجاری جدیدی را پیدا بکند بنابراین نمی تواند پس از انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه و به موجر تحویل بدهد.

موجر اگر راضی به دادن مهلت و یا تمدید مدت اجاره نباشد، ناگزیر است که به شورای حل اختلاف مراجعه کند تا برای تخلیه ملک اقدام بکند.

بسته به اینکه اجاره نامه از لحاظ شکلی آیا مواردی را که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ آمده است را رعایت کرده و یا نه در این صورت شیوه صدور تصمیم قانونی جهت تخلیه متفاوت خواهد بود.

  • مرجع درخواست تخلیه ملک استیجاری کجاست؟

مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف درخواست تخلیه اماکن استیجاری و صدور حکم و یا دستور تخلیه آن از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک استیجاری باید انجام بشود.

با این توصیف هر وقت مدت قرارداد اجاره تان با مستاجر به پایان رسید و مستاجر نخواهد ملک را تخلیه بکند شما باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و نه دادگاه یا دادسرا.

  • چهار ستون اصلی اجاره نامه چیست؟

یک اجاره نامه یا قرارداد اجاره اگر چهار شرطی که در ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر آمده است را داشته باشد در این صورت موجر یا مالک ملک استیجاری میتواند از طریق درخواست صدور دستور تخلیه فوری ملکش را از طریق اجرای احکام شورای حل اختلاف محل  تخلیه کند.

این چهار شرط به عنوان چهار ستون اجاره نامه به حساب می آیند و اگر یکی از آنها مستحکم نباشد در این صورت نمی توانید تقاضای دستور تخلیه فوری کنید بلکه باید درخواست صدور حکم تخلیه کنید که به جای ۷ روز شاید چندین ماه باید برای تخلیه آن انتظار بکشید.

  • اجاره نامه باید مدت داشته باشد یعنی شروع و پایان اجاره.
  • اجاره نامه باید در دو نسخه تنظیم بشود.
  • اجاره نامه باید به امضای موجر و مستاجر یا قائم مقام قانونی آنها برسد.
  • اجاره نامه باید توسط دو شاهد به امضاء برسد.

رعایت این چهار ستون اجاره نامه به نفع موجر و الّا برای مستاجر رعایت اینها مهم نیست حتی اگر رعایت نشود شاید به نفع مستاجری باشد که قصد ندارد سر وقت ملک را تخلیه بکند.

 

اشتراک گذاری این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1714 WooCommerce Floating Cart

1714 products in the cart.

جمع کل: 119166000 تومان

مشاهده سبد خرید تسویه حساب