محاسبه آنلاین کمیسیون خرید و فروش ملک

در محاسبه کمیسیون مشاورین املاک از طرف اتحادیه دو روش محاسبه بر اساس قیمت ملک مورد معامله ارائه شده است یک روش برای املاکی تا مبلغ ۵۰۰ ملیون تومان و روش دیگر برای املاکی که مبلغ آنها در معامله بالای ۵۰۰ ملیون تومان است. بر اساس ملک مورد معامله خود روی یکی از دو مورد زیر کلیک کرده تا به فرم محاسبه آنلاین مربوطه هدایت شوید:

 

املاک بالای ۵۰۰ ملیون تومان:

 

املاک تا ۵۰۰ ملیون تومان:

 

 

 

 

 

املاک بالای ۵۰۰ ملیون تومان:


 

 

املاک تا ۵۰۰ ملیون تومان