خیار غبن چیست؟

خیار غبن چیست؟

 خیار غبن چیست؟ خیلی از خریداران و فروشندگان خانه و آپارتمان توجهی به مفاد و شروط مندرج در قرارداد نمی‌کنند و هنگامی توجه آن‌ها جلب می‌شود که با طرف مقابل شان به مشکل خورده باشند و آنگاه است که به تکاپو می‌افتند تا از متن قرارداد چیزی را له نفع خود پیدا کنند و از آن به عنوان ابزار در برابر طرف معامله استفاده کنند. مثلاً گاهی وقتی فروشنده قرارداد را امضاء کرد متوجه می‌شود که ملک …

ادامه مطلبخیار غبن چیست؟