رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی دعاوی رفع تصرف عدوانی شامل چه مواردی میشود این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی شامل سه نوع دعوا می شود که عباتند از دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوای رفع ممانعت از حق و دعوای رفع مزاحمت از حق. مطلبی که در این ویدیو ارائه می شود شامل دعوای رفع تصرف عدوانی از نوع حقوقی است. در این دعوا خواهان دعوا کسی است که مدعی است کسی یعنی خوانده ملک موضوع دعوا را بدون …

ادامه مطلبدعوای رفع تصرف عدوانی

مطالبه-ثمن-معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله مطالبه ثمن معامله دعاوی مطالبه ثمن معامله مخصوص عقد بیع یعنی قرارداد خرید و فروش مثل خرید و فروش ملک و زمین. به طرفین عقد بیع می گویند بایع و مشتری و به وجه معامله می گویند ثمن معامله و به مال یا ملک موضوع معامله می گویند مبیع. وقتی که در قرارداد یا عقد بیع مدتی برای پرداخت ثمن معامله پیش بینی می شود. چنانچه مشتری یا خریدار از پرداخت ثمن یا وجه …

ادامه مطلبدعوای مطالبه ثمن معامله

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

دعوای مطالبه اجرت المثل املاک

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک دعاوی مطالبه اجرت المثل املاک دعاوی مطالبه اجرت المثل املاک دعوایی است که توسط مالک ملک علیه متصرف انجام می شود. نمونه دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک عبارتست از دعوایی که موجر علیه مستاجر مطرح می کند. وقتی در اجاره نامه مدتی برای مدت اجاره پیش بینی شده باشد و پس از پایان مدت اجاره مستاجر از تخلیه ملک کوتاهی و امتناع بکند موجر می تواند بابت مدت اضافه …

ادامه مطلبدعوای مطالبه اجرت المثل املاک

دعاوی الزام به تحویل مبیع – دعاوی الزام به تحویل ملک

دعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

الزام به تحویل مبیع – الزام به تحویل ملک   دعاوی الزام به تحویل مبیع – دعاوی الزام به تحویل ملک وقتی که قولنامه خرید و فروش ملک نوشته و امضاء می شود یکی از تعهدات فروشنده این است که در زمان معینی باید ملک موضوع قرارداد به خریدار تحویل و تسلیم شود. اگر فروشنده به این تعهدش عمل نکند خریدار یا وکیل او می تواند در دادگاه و مرجع قضایی صالح علیه فروشنده دعوای تحویل و …

ادامه مطلبدعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

انتقال سرقفلی به غیر

دعوای انتقال سرقفلی به غیر

انتقال سرقفلی به غیر   دعاوی انتقال سرقفلی به غیر چیست ؟ دعاوی انتقال سرقفلی به غیر یکی از دعاوی مرسوم در روابط میان صاحب ملک تجاری و صاحب سرقفلی است. این دعوا وقتی مطرح می شود که مستاجر مکان تجاری بدون اجازه مالک یا صاحب مکان تجاری اقدام به فروش و انتقال سر قفلی به غیر می کند. ما دو نوع سرقفلی داریم یکی سرقفلی عرفی که همان حق کسب یا پیشه یا تجارت است و …

ادامه مطلبدعوای انتقال سرقفلی به غیر

فسخ قرارداد

دعوای فسخ قرارداد

فسخ قرارداد دعاوی فسخ قرارداد به جرات می توان گفت دعاوی فسخ قرارداد از شایع ترین دعاوی در حوزه معاملات ملکی است و بسته به اوضاع و احوال قرارداد و امور اقتصادی و نوسانات قیمتی یکی از طرفین اعم از خریدار یا فروشنده ملک و آپارتمان تصمیم می گیرد تا با مشاوره از وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها نسبت به فسخ قولنامه یا قرارداد خرید و فروش ملک یا قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. حتما …

ادامه مطلبدعوای فسخ قرارداد

دستور فروش ملک مشاع

دعوای دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع   مقدمه: قبل از پرداختن به دعوای دستور فروش ملک مشاع لازم است مه معنی و مفهوم ملک مشاع را مختصراً توضیح بدهیم. ملک مشاع به ملکی گفته می شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد بدون اینکه بین آنها تقسیم شده باشد. بنابراین هر یک از شرکای ملک مشاع سهمی را در آن ملک دارند. فرقی هم نمی کند که یک سهم یا نود و نه سهم باشد در هر …

ادامه مطلبدعوای دستور فروش ملک مشاع

تخلیه اماکن استیجاری

دعوای تخلیه اماکن استیجاری

تخلیه اماکن استیجاری دعاوی تخلیه اماکن استیجاری چه زمانی موضوعیت پیدا میکند دعوای تخلیه اماکن استیجاری وقتی موضوعیت پیدا می کند که اولا رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر طبق اجاره نامه کتبی برقرار باشد و ثانیا مدت اجاره تمام شده باشد و مستاجر از تخلیه ملک استیجاری امتناع نماید. در این وضعیت موجر ناگزیر است که طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و تقاضای صدور …

ادامه مطلبدعوای تخلیه اماکن استیجاری

مطالبه اجور معوقه

دعوای مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه دعاوی مطالبه اجور معوقه چیست ؟ مطالبه اجور معوقه در زمزه دعاوی روابط بین موجر و مستاجر در اماکن استیجاری است. در دعوای مطالبه اجور معوقه مالک مکان استیجاری ادعا می کند که مستاجر در طی ما ه های گذشته از پرداخت اجاره بهای ملک خودداری کرده است لذا از دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت نستاجر و الزام او را به پرداخت اجور معوقه درخواست می کند. …

ادامه مطلبدعوای مطالبه اجور معوقه

تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بهاء

تعدیل اجاره بها   دعاوی تعدیل اجاره بها چیست ؟ دعاوی تعدیل اجاره بها مربوط به رابطه استیجاری است به شرطی که این رابطه یعنی قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد. در این قانون اگر کسی در یک ملک تجاری کسب و کاری دارد یا از قدیم الایام یعنی پیش از اول مهرماه سال ۱۳۷۶ آن ملک را با هر کاربری اجاره کرده باشد ولی از آن …

ادامه مطلبدعوای تعدیل اجاره بهاء

الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن

الزام به فک رهن دعاوی الزام به فک رهن پیش از آنکه بخواهیم دعوای الزام به فک رهن را شرح بدهیم لازم است که معنای چندین اصطلاح حقوقی مرتبط با رهن را بدانیم. عقد رهن یکی از عقود معین است که در قانون مدنی تعریف شده است و مقرراتی برای آن پیش بینی شده است. عقد رهن چیست ؟ عقد رهن مثل هر عقد یا قراردادی حداقل دو طرف دارد. رهن عقدی است که به موجب آن …

ادامه مطلبدعوای الزام به فک رهن

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از جمله دعاوی شایع در حوزه اختلافات ملکی و قراردادهای ساختمانی است. همانند دعاوی الزام به احذ پایان کار ساختمان این دعوا نیز از جمله تشریفات مقدماتی اخذ سند رسمی ملک محسوب می شود که بدون اخذ صورتمجلس تفکیکی امکان اخذ سند رسمی ملک و آپارمان قابل تصور نیست. لذا اگر ملکی را از شخصی پیش خرید نمودید حتما در …

ادامه مطلبدعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی