خطرات مشارکت در ساخت

خطرات مشارکت در ساخت

خطرات مشارکت در ساخت شنیدید که میگن، خود کرده را تدبیر نیست!حکایت این مقاله ما هم درباره همین موضوع است. یعنی نکاتی که ممکن است در زمان تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت باید رعایت می کردید اما به علت بی توجهی و سهل انگاری خسارت سنگینی را به سرمایه و دارایی خود وارد کرده اید. قبل از اینکه بخواهید قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کنید باید به یک سری نکات حقوقی توجه کنید تا با رعایت …

ادامه مطلبخطرات مشارکت در ساخت