دعاوی الزام به تحویل مبیع – دعاوی الزام به تحویل ملک

دعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

الزام به تحویل مبیع – الزام به تحویل ملک   دعاوی الزام به تحویل مبیع – دعاوی الزام به تحویل ملک وقتی که قولنامه خرید و فروش ملک نوشته و امضاء می شود یکی از تعهدات فروشنده این است که در زمان معینی باید ملک موضوع قرارداد به خریدار تحویل و تسلیم شود. اگر فروشنده به این تعهدش عمل نکند خریدار یا وکیل او می تواند در دادگاه و مرجع قضایی صالح علیه فروشنده دعوای تحویل و …

ادامه مطلبدعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

انتقال سرقفلی به غیر

دعوای انتقال سرقفلی به غیر

انتقال سرقفلی به غیر   دعاوی انتقال سرقفلی به غیر چیست ؟ دعاوی انتقال سرقفلی به غیر یکی از دعاوی مرسوم در روابط میان صاحب ملک تجاری و صاحب سرقفلی است. این دعوا وقتی مطرح می شود که مستاجر مکان تجاری بدون اجازه مالک یا صاحب مکان تجاری اقدام به فروش و انتقال سر قفلی به غیر می کند. ما دو نوع سرقفلی داریم یکی سرقفلی عرفی که همان حق کسب یا پیشه یا تجارت است و …

ادامه مطلبدعوای انتقال سرقفلی به غیر

فسخ قرارداد

دعوای فسخ قرارداد

فسخ قرارداد دعاوی فسخ قرارداد به جرات می توان گفت دعاوی فسخ قرارداد از شایع ترین دعاوی در حوزه معاملات ملکی است و بسته به اوضاع و احوال قرارداد و امور اقتصادی و نوسانات قیمتی یکی از طرفین اعم از خریدار یا فروشنده ملک و آپارتمان تصمیم می گیرد تا با مشاوره از وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها نسبت به فسخ قولنامه یا قرارداد خرید و فروش ملک یا قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. حتما …

ادامه مطلبدعوای فسخ قرارداد

دستور فروش ملک مشاع

دعوای دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع   مقدمه: قبل از پرداختن به دعوای دستور فروش ملک مشاع لازم است مه معنی و مفهوم ملک مشاع را مختصراً توضیح بدهیم. ملک مشاع به ملکی گفته می شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد بدون اینکه بین آنها تقسیم شده باشد. بنابراین هر یک از شرکای ملک مشاع سهمی را در آن ملک دارند. فرقی هم نمی کند که یک سهم یا نود و نه سهم باشد در هر …

ادامه مطلبدعوای دستور فروش ملک مشاع

تخلیه اماکن استیجاری

دعوای تخلیه اماکن استیجاری

تخلیه اماکن استیجاری دعاوی تخلیه اماکن استیجاری چه زمانی موضوعیت پیدا میکند دعوای تخلیه اماکن استیجاری وقتی موضوعیت پیدا می کند که اولا رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر طبق اجاره نامه کتبی برقرار باشد و ثانیا مدت اجاره تمام شده باشد و مستاجر از تخلیه ملک استیجاری امتناع نماید. در این وضعیت موجر ناگزیر است که طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و تقاضای صدور …

ادامه مطلبدعوای تخلیه اماکن استیجاری

مطالبه اجور معوقه

دعوای مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه دعاوی مطالبه اجور معوقه چیست ؟ مطالبه اجور معوقه در زمزه دعاوی روابط بین موجر و مستاجر در اماکن استیجاری است. در دعوای مطالبه اجور معوقه مالک مکان استیجاری ادعا می کند که مستاجر در طی ما ه های گذشته از پرداخت اجاره بهای ملک خودداری کرده است لذا از دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت نستاجر و الزام او را به پرداخت اجور معوقه درخواست می کند. …

ادامه مطلبدعوای مطالبه اجور معوقه

تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بهاء

تعدیل اجاره بها   دعاوی تعدیل اجاره بها چیست ؟ دعاوی تعدیل اجاره بها مربوط به رابطه استیجاری است به شرطی که این رابطه یعنی قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد. در این قانون اگر کسی در یک ملک تجاری کسب و کاری دارد یا از قدیم الایام یعنی پیش از اول مهرماه سال ۱۳۷۶ آن ملک را با هر کاربری اجاره کرده باشد ولی از آن …

ادامه مطلبدعوای تعدیل اجاره بهاء