الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن

الزام به فک رهن دعاوی الزام به فک رهن پیش از آنکه بخواهیم دعوای الزام به فک رهن را شرح بدهیم لازم است که معنای چندین اصطلاح حقوقی مرتبط با رهن را بدانیم. عقد رهن یکی از عقود معین است که در قانون مدنی تعریف شده است و مقرراتی برای آن پیش بینی شده است. عقد رهن چیست ؟ عقد رهن مثل هر عقد یا قراردادی حداقل دو طرف دارد. رهن عقدی است که به موجب آن …

ادامه مطلبدعوای الزام به فک رهن

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از جمله دعاوی شایع در حوزه اختلافات ملکی و قراردادهای ساختمانی است. همانند دعاوی الزام به احذ پایان کار ساختمان این دعوا نیز از جمله تشریفات مقدماتی اخذ سند رسمی ملک محسوب می شود که بدون اخذ صورتمجلس تفکیکی امکان اخذ سند رسمی ملک و آپارمان قابل تصور نیست. لذا اگر ملکی را از شخصی پیش خرید نمودید حتما در …

ادامه مطلبدعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار   دعوای الزام به اخذ پایان کار اخذ پایان کار آپارتمان یا هر خانه و ملکی جز تشریفات الزامی قبل از اخذ سند رسمی آن ملک است. به عبارتی وقتی کسی می خواهد علیه فروشنده یا سازنده آپارتمان دعوای الزام به اخذ پایان کار بکند حتما باید در ستون خواسته دعوا تقاضای الزام به اخذ پایان کار ساختمان را نیز بخواهد چون اخذ سند رسمی آپارتمان بدون درخواست اخذ پایان کار …

ادامه مطلبدعوای الزام به اخذ پایان کار

دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید دعاوی خلع ید چیست ؟ دعاوی خلع ید عنوان یک دعوای حقوقی است که مالک رسمی و قانونی یک ملک علیه متصرف غیر قانونی مطرح می کند که طی آن از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خلع تقاضا می کند که ضمن صدور حکم به رفع تصرفات غیر قانونی خوانده از ملک، وی را ملزم به تحویل ملک می کند. خواهان دعوای خلع ید باید یا دارای سند رسمی مالکیت ملک موضوع دعوا باشد …

ادامه مطلبدعاوی خلع ید

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به تنظیم سند رسمی     الزام به تنظیم سند رسمی یعنی چی ؟ دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی وقتی طرح می شود که قبلاً یک ملک طی قولنامه ای میان دو نفر مورد معامله قرار گرفته باشد و فروشنده طبق قرارداد فیمابین متعهد به انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار شده است و به دلایلی نتوانسته در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند ملک را به نام خریدار منتقل …

ادامه مطلبدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعاوی فسخ معامله

دعاوی فسخ معامله

دعاوی فسخ معامله دعاوی فسخ معامله چیست ؟ دعاوی فسخ معامله یکی از شایع ترین اصطلاحات حقوقی و قضایی است که به هنگام بروز اختلافات قراردادی به خصوص در قراردادهای ملکی و خرید و فروش ملک و آپارتمان به گوش می رسد و وکلای ملکی روزانه به دفعات با آن در پرونده های موکلین یا مشاوره های حقوقی با آن مواجه هستند. دعوای فسخ معامله، دعوایی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد مثل موضوع …

ادامه مطلبدعاوی فسخ معامله

دعاوی ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی

دعاوی ابطال سند رسمی دعاوی ابطال سند عادی   ابطال سند عنوان یکی از دعاوی مهم ملکی است که موضوع آن می تواند ابطال سند رسمی و یا ابطال سند عادی باشد. بنابراین ممکن است خواهان یا وکیل وی طی دادخواست خود ابطال سند مالکیت رسمی یک زمین یا آپارتمان را بخواهد و یا اینکه ابطال یک قولنامه یا مبایعه نامه مربوط به خرید و فروش یک زمین یا آپارتمان را که یک سند عادی است در …

ادامه مطلبدعوای ابطال سند رسمی