روش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه

روش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه + فیلم آموزشی

روش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه روش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه توجه داشته باشید که در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف که مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به دعاوی موجر و مستأجر هستند تمام ملاک تصمیم گیری های آن ها طبق مفاد قرارداد اجاره فی ما بین آنها است. هرچند که ممکن است قاضی دادگاه یا شورا از نظر وجدانی بگویند که شما به عقیده ما واقعاً با یک مشکل مالی ناخواسته مواجه شده …

ادامه مطلبروش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه + فیلم آموزشی

فسخ اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

فیلم آموزشی: عواقب حقوقی و قانونی عدم پرداخت اجاره بهای مکان استیجاری چیست؟

فسخ اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها   یکی از شروطی که در اجاره­نامه­ ها درج شده یا می­شود بحث مربوط به آثار و عواقب حقوقی و قانونی عدم پرداخت اجاره­ بهای ماکن استیجاری است. معمولاً در اجاره نامه ها این گونه شرط می­شود که اگر یک ماه اجاره­ بها به تعویق بیفتد برای موجر حق فسخ به وجود می­ آید. شما اگر مستأجر هستید و به هر حال در یکی از ماه ها با مشکل …

ادامه مطلبفیلم آموزشی: عواقب حقوقی و قانونی عدم پرداخت اجاره بهای مکان استیجاری چیست؟

تعمییرات در ملک اجاره ای توسط مستاجر

فیلم آموزشی: باید ها و نبایدهای انجام تعمییرات در ملک اجاره ای توسط مستاجر

تعمییرات در ملک اجاره ای توسط مستاجر   تعمییرات در ملک اجاره ای توسط مستاجر اگر مستأجر یک محل یا یک مکان استیجاری (اجاره ای) هستید باید دقت کنید بدون اذن و اجازه و رضایت موجر یا مالک حق ندارید هیچگونه تغییرات و دستکاری در آن ملک انجام بدهید. اگر حتی باغچه­ای در این محل استیجاری وجود داشته باشد و مستاجر بدون اجازه مالک درختی را در آنجا بکارد ، مالک می­تواند خیلی راحت و بدون رضایت …

ادامه مطلبفیلم آموزشی: باید ها و نبایدهای انجام تعمییرات در ملک اجاره ای توسط مستاجر