دعوای قلع و قمع بنا + فیلم آموزشی

قلع و قمع بنا

مقدمه :

لازم است در ابتدا معنای قلع و قمع را توضیح بدهیم و سپس بپردازیم به شرح دعوای قلع و قمع بنا به عنوان یکی از دعاوی ملکی که پرونده های زیادی را به خود اختصتص داده و افراد زیادی درگیری این دعوا و حواشی آن هستند. قلع به معنی از ریشه کندن و قمع نیر به معنای سرکوب کردن.
هیچ کسی نمی تواند بدون اذن و اجازه مالک در ملک او اقدام به قرس اشجا و احداث بنا کند. یعنی نمی توان بدون اجازه وارد زمین یا ملک و ویلا یا باغ کشی شد و اقدام به کاشتن درخت و یا ساختن بنایی کرد. اگر کسی مرتکب یکی از این اقدامات در ملک و زمین دیگری شود مالک یا وکیل علیه او در داداگاه مبادرت به طرح این دعاوی کنند.

رکن اساسی دعوای قلع و قمع بنا

اگر کسی علاوه بر کاشتن درخت یا ساختن بنا و ساختمان به صورت غیرقانونی در ملک دیگری بکند مالک می توان علاوه تقاضای خلع ید، اجرت المثل ایام تصرف را نیز بخواهد. پس رکن اساسی دعوای قلع و قمع بنا غیرقانونی بودن اقدامات متصرف در ملک غیر است یعنی مالک پیش از آن هیچ گونه اذن و اجازه ای به او برای کاشتن درخت و احداث بنا نداده باشد. برای مثال اگر در اجاره نامه موجر به مستاجر اجازه احداث بنا و کاشتن درخت بدهد در این حالت مالک یا موجر نمی تواند با طرح این دعوا بنا درخواست تخریب مستحدثات را نماید. چون این موضوع مغایر با اذن قبلی او به مستاجر در احداث بنا و ساختمان می باشد و قاعدتاً چنینی دعوایی در دادگاه مواجه با رد خواهد بود.
چنانچه مدت اجاره به اتمام رسیده باشد و مستاجر همچنان به تصرفاتش ادامه بدهد در این صورت موجر می تواند بابت استفاده مستاجر از بنای احداثی در ملک استیجاری از مستاجر با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از او ضرر و زیان بگیرد. مستاجر پس از پایان مدت اجاره باید اقدام به تخریب بنا و مستحدثات در ملک استیجاری نماید. در غیر این صورت مالک می تواند با طرح دعوای قلع و قمع بنا و از طریق اجرای احکام دادگاه نسبت به تخریب و قلع و قمع کردن بنای احداثی در ملکش مبادرت کند.

تفاوت قلع و قمع بنا با خلع ید

دعوای خلع ید نیز از نظر نتیجه شبیه دعوای قلع و قمع بنا است. چون اگر بنایی در ملک احداث شده باشد در نتیجه صدور حکم به خلع ید نسبت به تخریب بنا نیز مبادرت می شود. لازم به ذکر است که میان دادگاه ها در این خصوص اختلاف نظر نیز وجود دارد. بعضی از قضات و دادگاه ها عقیده دارند که اگر در ملک کسی به صورت غیر قانونی بنایی احداث شده باد برای تخریب آن در کنار دعوی خلع ید باید خواسته تخریب بنا نیز اضافه شود اما عده دیگری از قضات و محاکم آن را ضروری نمی دانند.

ضمنا در دعوای رفع تصرف عدوانی کیفری نیز اگر حکم به محکومیت مشتکی عنه و متصرف صادر بشود نسبت به تخریب بنای احداثی یا غرس اشجار نیز حکم صادر می شود.  • فایل ها را به اینجا بکشید


 

اشتراک گذاری این مطلب