دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست ؟

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی وقتی طرح می شود که قبلاً یک ملک طی قولنامه ای میان دو نفر مورد معامله قرار گرفته باشد و فروشنده طبق قرارداد فیمابین متعهد به انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار شده است و به دلایلی نتوانسته در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند ملک را به نام خریدار منتقل کند و درخواست های مکرر حضوری و شفاهی خریدار با فروشنده برای انتقال سند بی نتیجه مانده است که در این شرایط خریدار شخصاً یا توسط وکیل دادگستری و متخصص در حوزه دعاوی ملکی در دادگاه اقدام به طرح دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه فروشنده و در صورت فوت علیه ورثه او طرح می کند.

اهمیت زمان در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

در بعضی از پرونده های حقوقی و موکلین ملاحظه می شود که قرارداد خرید و فروش یا مبایعه نامه تنظیمی فاقد موعد و زمان برای تنظیم سند است. یعنی در قرارداد محل تعیین شده برای درج زمان حضور طرفین در محضر یا دفتر اسناد رسمی عمداً یا سهواً خالی رها شده است و پس از امضای قرارداد خریدار متوجه این قضیه می شود و فروشنده هم که ناتوان از تهیه مقدمات تنظیم سند است از این فرصت استفاده کرده و هیچ گونه همکاری ای با خریدار برای انتقال سند رسمی ملک به نام او نمی کند.

حتما بخوانید : گواهی عدم حضور در دفترخانه از صفر تا صد+فیلم آموزشی

ملک در رهن بانک در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

همچنین در بسیاری از موارد ملاحظه می شود که ملک موضوع معامله یا مبیع به واسطه اخذ وام در رهن بانک بوده و تا زمانی که اقساط وام پرداخت نشود تنظیم سند رسمی ملک با مشکل و مانع قانونی مواجه است. از سوی دیگر بین محاکم در خصوص امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک است اختلاف نظر وجود دارد و ضمن اینکه برخی ازقضات فروش ملک رهنی را مواجه با ایراد و اشکال حقوقی می دانند. یعنی اساساً خرید و فروش ملک رهنی را جایز نمی دانند چه برسد به آنکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی را بپذیرند.

حتما بخوانید : شیوه تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است

قابل ذکر است که طبق رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۶ صادره از دیوانعالی کشور، اگرچه مطابق مواد قانون مدنی رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود.

علی رغم صدور رای وحدت رویه فوق الذکر هم اکنون رویه واحدی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در محاکم دیده نمی شود و مراجع قضایی در این خصوص سه شیوه اتخاذ نموده اند که به همین دلیل خریدار یا فروشنده ملک در زمان طرح و یا دفاع از این دعوا باید آگاهای و تجربه کافی در این دعوا خاص ملکی را داشته باشد تا با کمترین ریسک و شکست حقوقی مواجه شود.

حتما بخوانید : از رهن تا فک رهن

شیوه تنظیم دادخواست در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

یکی دیگر از مشکلات دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک شیوه تنظیم دادخواست و خواندگان دعوا است که به واسطه عدم تنظیم فنی و حقوقی بسیاری از دعاوی و دادخواست های مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با رد دعوا یا رد دادخواست مواجه می شوند. برای مثال شیوه طرح دعوا و تنظیم داخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک در خصوص ملکی که چند دست بین افراد مختلف با قولنامه یا مبایعه نامه عادی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است با معامله ای که مستقیما بین صاحب سند و خریدار واقع می شود متفاوت خواهد بود به نحوی که عدم رعایت شرایط شکلی تنظیم دادخواست و طرح دعوا می تواند تمام هزینه ها و زمانی را که برای اقامه دعوا مصرف نمده اید را با چالش و مانع مواجه کند و به نتیجه دلخواه تان نرسید و بعد ادعا کنید که حق شما ضایع شده و یا دادگاه به خواسته شما توجه نکرده است در حالی که همه مشکلات به خود شما بر می گردد.

حتما بخوانید : دعاوی فسخ معامله

قبل از هر اقدام خودسرانه و خود درمانی حقوقی لازم است با متخصصین و وکلای حوزه املاک و مستغلات مشاوره حقوقی حضوری کنید و یا با تنظیم وکالتنامه قانونی و استخدام وکیل دادگستری دعوای خود را بیمه کنید تا با کمترین اشکال و ایراد حقوقی در طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مواجه شوید.


  • فایل ها را به اینجا بکشید

     

    اشتراک گذاری این مطلب