دعوای ابطال سند رسمی

دعاوی ابطال سند رسمی
دعاوی ابطال سند عادی

 

ابطال سند عنوان یکی از دعاوی مهم ملکی است که موضوع آن می تواند ابطال سند رسمی و یا ابطال سند عادی باشد. بنابراین ممکن است خواهان یا وکیل وی طی دادخواست خود ابطال سند مالکیت رسمی یک زمین یا آپارتمان را بخواهد و یا اینکه ابطال یک قولنامه یا مبایعه نامه مربوط به خرید و فروش یک زمین یا آپارتمان را که یک سند عادی است در دادگاه مطرح بکند.

حتما بخوانید : ۷ ویژگی سند رسمی املاک

دعاوی ابطال سند رسمی یا عادی و نتیجه صدور حکم بر آن

نتیجه صدور حکم به ابطال سند ملکی باعث بی اعتباری و انحلال و قابلیت استناد به آن در محاکم و سایر مراجع قانونی و اداری می شود. در خصوص دعوای حقوقی ابطال سند اعم از ابطال سند مالکیت رسمی یک ملک یا ابطال سند عادی آن باید توجه داشته باشید که طرح مستقیم چنین دعوایی در دادگاه مواجه با قرار رد دعوا خواهد شد و این موضوع یکی از رویه هایی قضایی هم در دادگاه های بدوی و هم دادگاه های تجدیدنظر است. زیرا مادامی که قرارداد یا قولنامه یا سندی که بر مبنای آن سند مالکیت رسمی ملک صادر شده از طریق مراجع قضایی باطل اعلام نشود، طرح مستقیم دعاوی ابطال سند امکانپذیر نخواهد بود.

حتما بخوانید : عدم تنظیم سند رسمی ملک از سوی فروشنده و پیش گیری از آن

دعاوی ابطال سند رسمی یا عادی و مثالی برای آن

برای مثال پیرامون دعاوی ابطال سند رسمی ممکن است یک شخصی که سال ها در خارج از کشور زندگی می کرده است بعد از سال ها جهت سرکشی به املاک خود به ایران مسافرت می کند و به یکباره مواجه با تصرف و فروش ملکش با یک وکالتنامه جعلی می شود. این شخص اگر بخواهد سند مالکیت رسمی جدیدی را که برای فرد جدید و متصرف صادر شده است را باطل بکند ابتدا باید در دادگاه کیفری موضوع جعلی بود و ساختگی بودن وکالتنامه را پیگیری کرده تا بتواند جعلی بودن وکالتنامه را ثابت بکند و سپس به استناد آن بتواند از طریق مراجع و دادگاه های حقوقی نسبت به تنظیم دادخواست و طرح دعوا با عنوان ابطال سند رسمی ملک مبادرت بکند.
با توجه به وجود اختلاف نظر در محاکم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی ابطال سند و همچنین تخصصی بودن طرح و یا دفاع از این دعوی توصیه می کنم که پیش از هر اقدام حقوقی یا کیفری با وکیل متخصص دعاوی ملکی ، وکیل تنظیم قرارداد مشاوره حقوقی ملکی کرده تا مبادا با صرف زمان و هزینه های سنگین نتیجه مطلوب و مورد انتظار را بدست نیاورید. به همین منظور می توانید با تکمیل فرم درخواست وکیل در ذیل این صفحه از خدمات حقوقی، مشاوره ای و وکالتی ما بهره مند شوید.


  • فایل ها را به اینجا بکشید

اشتراک گذاری این مطلب