دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از جمله دعاوی شایع در حوزه اختلافات ملکی و قراردادهای ساختمانی است. همانند دعاوی الزام به احذ پایان کار ساختمان این دعوا نیز از جمله تشریفات مقدماتی اخذ سند رسمی ملک محسوب می شود که بدون اخذ صورتمجلس تفکیکی امکان اخذ سند رسمی ملک و آپارمان قابل تصور نیست. لذا اگر ملکی را از شخصی پیش خرید نمودید حتما در قولنامه یا قرارداد خرید و فروش شرط کنید که فروشنده قبل از زمان حضور در دفترخانه موظف است تمام تشریفات مربوط به انتقال رسمی مالکیت ملک از جمله لخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک را دریافت و آماده نماید.

صورتمجلس تفکیکی چیست ؟

صورتمجلس تفکیکی یک سند رسمی محسوب می شود که پیش از صدور سند و پس از صدور پایان کار از سوی اداره ثبت محل وقوع ملک و توسط یکی از کارمندان ثبت پس از حضور در محل ساختمان و بازدید از ملک تنظیم و صادر می شود. تمام مشخصات ساختمان اعم از قسمت های اختصاصی و مشاعات ، عرصه و اعیان و متراژ آن ها و موقعیت قرارگیری آن ها در ملک و همچنین مشخصات پارکینگ ها و انباری ها به طور جز به جز و دقیق در صورتمجلس تفکیکی نوشته می شود و ملاک صدور سند رسمی و تک برگی هر یک از واحدها آپارتمانی یا تجاری و غیره بر مبنای صورتمجلس تفکیکی صادر می شود و هیچ دفترخانه ای بدون تنظیم صورتمجلس تفکیکی هیچ سند رسمی بنامه کسی صادر نمی کند.

حتما بخوانید : اموال منقول و غیر منقول چیست و چه آثار حقوقی دارند

 جزئیات دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

ممکن است شما در خصوص مندرجات صورتمجلس تفکیکی و چگونگی اجرای تشریفات مربوط به آن یا صدور سند رسمی ملک به نام خود مشکلات حقوقی متعددی داشته باشید. باید بدانید که طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یکی از اقدامات حقوقی ویژه و فنی است که باید توسط وکیل ملکی و با تجربه انجام شود و هیچگاه سرخود وارد دعاوی و دادرسی نشوید.

اگر قصد دارید در خصوص موضوع این دعوا وکیل بگیرید، اگر خواهان یا خوانده این دعاوی ملکی هستید و می خواهید یک وکیل شایسته و باتجربه در انواع پرونده های ملکی وکالت شما را در دادگاه بر عهده بگیرد تا شما با ریسک کمتر و اطمینان بیشتر در جلسه دادرسی وارد شوید، لطفا فرم ذیل این صفحه را تکمیل کنید و اسنادی را که مربوط به دعوا و پرونده می باشد را حتی المقدور ضمیمه کنید و در پایان روی دکمه ثبت درخواست کلیک کنید و منتظر تماس همکاران ما در اسرع وقت و یا ارسال پیامک باشید.


  • فایل ها را به اینجا بکشید


    اشتراک گذاری این مطلب