Home / Tag Archives: مشارکت در ساخت یا وصیتنامه

Tag Archives: مشارکت در ساخت یا وصیتنامه

قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم می کنید یا وصیتنامه؟!

قبل از تنظیم هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت با یک مشاور و متخصص این حوزه مشورت کنید. مبادا با امضا زیر یک قرارداد مشارکت در ساختی که هیچ اطلاعات حقوقی از ان ندارید، خود و خانواده تان را دچار دردسر و یک ورشکستگی اقتصادی قرار بدهید.   اکیداً توصیه می …

ادامه مطلب »
There are no products