نوشته‌ها

آیا میدانید نتیجه رهن کردن خانه هایی که در وثیقه بانک هستند چیست؟

/
با توجه به فصل نقل و انتقالات در خانه های استیجاری به صورت مکرر با…