مقاله رایگان

/
سلام [espro-slider id=6972]

شرط فسخ و شرط عدم انتقال تا زمان وصول چک در مبایعه نامه

/
اگر قصد خرید یا فروش و یا تنظیم عقد بیع یک دستگاه آپارتمان را …

اما و اگرها اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان

/
همانطور که میدانید در طی چند سال گذشته یعنی در سال 1389 قانون جدیدی ت…

آیا میدانید شرط مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد چیست؟

/
خسارت ناشی ار عدم انجام تعهد به این معنا است که اگر یکی از طرفی…

فایل صوتی: فرق قولنامه و مبایعه نامه

/
در میان عامه مردم بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوتی نیست و هر یک از ای…

فایل صوتی: 7 شرط ضروری خرید آپارتمان از سازندگان

/
وقتی تصمیم به خرید آپارنمان می گیرید، ممکن است فروشنده یک سازنده ای …

فایل صوتی: داوری در قراردادها خوب یا بد!

/
یکی از شروط در قراردادها و از جمله قرارداد مشارکت در ساخت و س…